_LD_0271

Norges største vindpark ligger på Smøla – Velkommen på besøk!

 

Velkommen til det nasjonale kompetansesenteret for vindenergi. Vi tilbyr kurs, foredrag og undervisning om fornybar energi for alle. Vi formidler om klima, forskning, trender og utvikling, biologi og teknologi her hvor vindenergien blir gjort om til grønn elektrisk energi.   

 

Nasjonalt Vindenergisenter AS  har som hovedmål å øke interessen og kompetansen om bruk av vindenergi i Norge, ved å utveksle og formidle kunnskap. Våre største brukergrupper er skoler, FoU, politikere, organisasjoner, utbyggere og kommuner. 

 

Visningssenter Smøla vindpark

Visningssenter Smøla vindpark