NASJONALT VINDENERGISENTER AS

 

Kompetanse – Formidling – Utvikling

Velkommen til det nasjonale kompetansesenteret for vindenergi. Vi tilbyr kurs, foredrag og undervisning om fornybar energi for alle. Vi formidler om klima, forskning, trender og utvikling, biologi og teknologi her hvor vindenergien blir gjort om til grønn elektrisk energi. I en årrekke har vi gjennomført våre kurs og undervisningsopplegg for tusenvis av skolelever, studenter, politikere, bedrifter og organisasjoner.  

 

Vindenergisenteret utvikler og driver frem kreative og innovative løsninger for fornybar energi. Vår hovedsatsing er lokal utnyttelse av energien der den er, både for private og for næringsliv. Teknologiutviklingen og markedsendringer skjer i stort tempo og gir spennende muligheter. Vi er med, og vil gjerne ha deg med også. Våre prosjekter for små vindmøller og hybridløsninger for industri kan være interessante også for deg. 

 

Visningssenter Smøla vindpark

Visningssenter Smøla vindpark

nmbu

Masterstudenter fra NMBU på kurs i Smøla Vindpark

2016-09-12-15-07-13


Installering av vår R9000, 5 kw vindturbin

Noen av våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere: Statkraft, NEAS, Pure Farming, Britwind, Urban Green Energy, NTNU, NMBU, Møre og Romsdal FK, Smøla Kommune mfl.