Pedagogiske sider (grunnskole og videregående skole):

Fysikk-forsøk (Mange animasjoner)

Kraftskolen (Filmbasert læringsressurs om energi)

Naturfag.no (Nettsted for lærere som underviser i naturfag)

Povlonis Innovation (Dansk side med bl.a. fysikkforsøk)

Vestas e-learning (Mange gode animasjoner med faglig fordypning)

Videoer om fornybar energi (Intelligent Energy Europe/EU)

Vindkraftfilmer (Statkraft)

Andre sider:

Danmarks vindmølleforening  (Mange faktaark)

EnergiNorge (Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for energibedrifter)

Enova (OED, miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge)

EU-kommisjonens fornybarsatsing

EWEA (the European Wind Energy Association)

Fornybar.no (Informasjonsressurs om fremtidens energisystemer)

Forsking.no (nettavis)

Klima- og energiguiden (Dansk)

LNVK (Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner)

Nordisk Folkecenter (Dansk side om fornybar energi)

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat)

NORWEA (Norsk Vindkraftforening)

NOWITECH (Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology)

Olje- og energidepartementet

SAE Vind (Statkraft og Agder Energi)

SFFE (Senter for fornybar energi, forsknings formidling)

Statkraft

U.S. Department of Energy  (Amerikansk, energieffektivisering og fornybar energi)

Vindkraft.no (Infoside om vindkraft)

Vindmølleindustrien (Dansk, bl.a. filmer om historie og teknologi)

Vindmøller i Danmark (En omfattende introduksjon)

Windpowermonthly.com (Engelskspråklig nettavis)

Xergi  (Informasjonsmagasin fra SINTEF Energi)

Tips oss om gode nettsider: post@nves.no