Nasjonalt Vindenergisenter er lokalisert i Smøla vindpark, og er ett av tre kompetansesentra for fornybar energi i Møre og Romsdal. De andre to er Kompetansesenter for havenergi på Runde og Kompetansesenter for sol- og bioenergi i Tingvoll. NVES har som målsetning å øke interessen og kompetansen om bruk av vindenergi i Norge gjennom formidling av kunnskap.
Eiere:
Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordmøre Energiverk AS (NEAS) og Smøla kommune.

Styret:
Roger Osen, styrets leder (Ordfører, Smøla kommune)
Knut Hansen (Adm. dir, NEAS)
Bengt Endreseth (Leder, Energiregion Møre, Møre og Romsdal fylkeskommune)

Kontakt oss gjerne om du ønsker å lære mer om vindkraft og fornybar energi, eller rett og slett bare ønsker å besøke Smøla vindpark.

Ansatte i NVES

Pål Preede Revheim
Prosjektleder, PhD Fornybar energi
+4746614466
Lovise Johanne Sæter
Prosjektmedarbeider
+47 41322610