Smøla vindpark er Norges største, og ligger i Smøla kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket består av 68 vindturbiner med en samlet kapasitet på 150 MW. Vindparken ligger i et flatt og åpent terreng, 10-40 meter over havet. Gjennomsnittlig årsproduksjon er 356 GWh, tilsvarende elektrisitetsforbruket til 22 200 norske husstander (SSB: Gjennomsnittlig elektrisitetsforbruk 2009 er ca 16 000 kWh).

Faktaark Smøla vindpark (Statkraft)

Soloppgang i Smøla vindpark

Soloppgang i Smøla vindpark