Smøla vindpark var et av Europas største vindkraftverk på land da den ble ferdigstilt i 2005. Vindparken ligger i Smøla kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket består av 68 vindturbiner med en samlet kapasitet på 150 MW. Vindparken ligger i et flatt og åpent terreng, 10-40 meter over havet. Gjennomsnittlig årsproduksjon er 356 GWh, tilsvarende elektrisitetsforbruket til 22 200 norske husstander. 

Faktaark Smøla vindpark (Statkraft)

Soloppgang i Smøla vindpark

Soloppgang i Smøla vindpark