Vi tilbyr vår svært oppdaterte kompetanse innen fornybar energi til de som vil utnytte lokal energi på en bærekraftig måte.

 

Vi tar på oss utviklingsprosjekt for kommuner, private, bedrifter og næringsliv. Det kan være beregninger av vindressursen i et spesifikt område, utvikling av energinøytrale energiforsyningskonsepter for industri uten tilknytting til kraftnett, eller mulighetsstudier for et lokalsamfunn.

 

Som distributør av vindturbinen R9000 kan vi også tilby en av markedets svært få sertifiserte og velfungerende små vindmøller. Her er mer info om R9000: https://www.youtube.com/watch?v=pcdXLbzGVpo&feature=youtu.be

 

For alle som vil lære om fornybar energi tilbyr vi en rekke kursopplegg:

  • Visninger/ekskursjoner, informasjon, kurs/seminar, foredrag og opplevelser, tilpasset ulike gruppers ønsker og behov.
  • Kontorfasiliteter for gjesteforskerer og studenter.
  • Vi har et stort auditorium med plass til 60 personer.
  • Vindenergisenteret er samlokalisert med Statkraft midt i Smøla vindpark.

Målgrupper:

Alle som ønsker informasjon om vindkraft (skoleelever og lærere, studenter og forskere, vindkraftutbyggere, entreprenører, politikere og offentlig ansatte, miljø- og naturvernorganisasjoner, turister mm.) Med vår plassering midt i Norges største vindkraftverk er vi perferkt lokalisert til å ta imot grupper som ønsker informasjon om vindkraft.

 

Skoler:

Undervisningsopplegg i klima, bærekraft og energi, med hovedfokus på fornybar energi/vindenergi – tilpasset relevante kompetansemål. Vi gjennomfører en rekke samlinger/kurs for skoleklasser på alle trinn, samt egne lærerkurs for 8-10 trinn og Vg1.

Studenter:

Planlegge og gjennomføre ekskursjoner og undervisningsopplegg innen fornybar energi, i samarbeid med bl.a. Statkraft, NTNU, NMBU, NINA og andre. Flere studenter skriver masteroppgaver/semesteroppgaver med biveileding fra Vindenergisenteret.

Pris:

All visning og generell informasjon er gratis. Mer omfattende opplegg som foredrag og kurs vil pris avtales i hvert enkelt tilfelle

2016-09-29-18-10-31

Førsteårsstudentene fra Energi og Miljø (EMIL) på NTNU. Det finnes over 10 årganger av dette bildet.

2015-10-29-13-31-02

Gruppearbeid med caseløsing.

Elsikkerhetsundervisning: I samarbeid med Nordmøre energiverk AS tar NVES hvert år i mot alle 9.klasser på Nordmøre for å gi disse undervisning i elsikkerhet og fornybar energi. I tillegg får klassene en omvisning i Smøla vindpark.
Energistudenter: NVES er hvert år vertskap for energistudenter fra NTNU, Energi og Miljø. I løpet av et opplegg over to dager får studentene innblikk i en rekke aspekt ved vindkraft. Besøk i Smøla vindpark står selvsagt på programmet.
Gjesteforskere: I våre nye lokaler midt i Smøla vindpark har vi moderne kontorfasiliteter for gjester (for eksempel studenter eller forskere) som ønsker å jobbe fra Smøla vindpark over kortere eller lengre perioder.
Politikere: NVES organiserer og mottar hvert år besøk fra politikere som ønsker å lære mer om fornybar energi.