Elektrifisering av oppdrettsanlegg ved bruk av vindkraft-batteri hybrid systemer