Kan gårdsturbiner gi nyttige energibidrag til betjente DNT-hytter uten tilgang til nettet?