Mobil krafthub bestående av vindturbin montert på en shipping container