Småskala vindkraft i fiskeoppdrettsnæringen – en lønnsom løsning?